A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00388

Kedvezményezett neve: A GAME INVEST Kft.

Projekt címe: „Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése”

A szerződött támogatás összege: 12.657.001.- Ft

A támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségei az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.  A Támogatói Okirat alapján nyújtott támogatásból 5.982.001.-Ft csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

Projekt befejezés dátuma: 2017.12.31.

A projekt megvalósítás szakmai programja:

A GINOP-5.3.2-16-2016-00388 azonosítószámú projekt kapcsán a cég szervezeti céljai közé tartozik a hosszú távú stabilitás és kapacitás bővítés a rugalmas körülmények biztosítása mellett.

A cég munkavállalói – munkakörük jellegétől függetlenül – nyitottak a rugalmas formában történő munkavégzésre. A projekt lehetővé tette, hogy az ez irányú fejlesztések megvalósulhassanak.

A rugalmas foglalkoztatási forma bevezetése előzetes felmérés során, átvilágítási jegyzőkönyv alapján történt.

Az átalakítás 29 munkavállalót és 7 munkakört érintett, ez a cég teljes létszámának 78%-a. A szakami megvalósítás során a kapacitásnövelést a projekt időszaka alatt megkezdte a Game Invest Kft., ezáltal 2 fő új munkavállaló felvétele történt meg.

Mind a hét munkakörben dolgozó munkavállaló esetében a munkakörök rugalmassá alakítása a munkakörülményeket és a munkavégzés feltételeit kedvezőtlenül nem befolyásolta. A 2 új munkavállaló szervezetbe történő belépésekor automatikusan a rugalmas formákba került be.

A munkahely rugalmas foglalkoztatásának bővítéséhez a Kft. az alábbi tevékenységeket valósította meg:

 1. A) Munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás, a munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató tevékenységek az alábbiak szerint:
 • Szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása a rugalmas munkaszervezéshez kapcsolódóan; • HR dokumentumok kialakítása, átalakítása;
 • HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás;
 • Munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás
 1. B) Munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzés, csoportos coaching, valamint műhelymunkák;
 • Vezetői csoportos coaching
 • Hatékony üzleti kapcsolattartás képzés
 1. C) Munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés, valamint műhelymunkák;
 • Rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató munkatársi műhelymunka
 • Sikeres szervezeti együttműködés és kommunikációs képzés
 • Stresszkezelési tréning
 1. D) Eszközbeszerzés a hatékony munkavégzés megteremtése érdekében: A pályázat során a felvett két új munkavállaló munkakörének betöltéséhez szükséges a munkaállomások kialakítása, azon eszközök beszerzése mely által az alkalmazottak munkaköri leírásuknak eleget tudnak tenni.

Az eltérő helyszíneken történő munkavégzés a rugalmas beosztás következtében megkívánja az új eszközök beszerzését az átszervezésben érintettek számára, így garantálva, hogy munkájukat egymástól függetlenül, a megrendelések függvényében akár egy időben, különböző helyszíneken el tudják látni.

 

Továbbá 2017.01.01.-től a Kft. több éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkahelyi mentort foglalkoztatott a projekt megvalósítása alatt. Akinek feladata a rugalmas foglakoztatási forma bevezetésének támogatása, a vállalkozás működésébe való beillesztés elősegítése.